FANDOM


Atsushi Nakayama (中山敦支なかやま あつし, Nakayama Atsushi?) es el autor del manga Uratarou. Es un reconocido mangaka y actualmente trabaja para la editoria Shoueisha.

Trabajos previosEditar

  • 9 Soku Gankyuu Active Sleep
  • Asutoraru Engine
  • Komami Tama
  • Love Suicide
  • Nejimaki Kagyu
  • Oogiri
  • The Zombie Maria
  • Traumeister